Powiat Krapkowicki » I Ty skorzystaj z Geoportalu!

I Ty skorzystaj z Geoportalu!


Najwygodniejszym i najwiarygodniejszym dziś źródłem danych przestrzennych o naszym powiecie, gminach i miejscowościach jest cyfrowa mapa powiatu, tzw. Geoportal – internetowa aplikacja, dostępna dla mieszkańców i instytucji poprzez stronę internetową powiatu krapkowickiego.

Geoportale na poziomie powiatowym prowadzone przez służbę geodezyjną są odpowiedzią na te potrzeby i umożliwiają udostępnianie aktualnych danych przestrzennych.  Korzystając z aplikacji możemy w szybki i łatwy sposób dotrzeć do różnorodnych danych przestrzennych czy wykonywać szereg pomiarów np. odległości między punktami granicznymi – między budynkiem a granicą, czy pomiary dotyczące wielkości powierzchni działki, jej części czy wielkości budynku. W ten prosty sposób możemy chociażby sprawdzić czy gmina prawidłowo nalicza nam podatek gruntowy. Dzięki możliwości sprawdzenia granic użytków gruntowych upewniamy się czy faktycznie powierzchnia, którą zajmują tereny zabudowane, jest taka, jak w oświadczeniu podatkowym.

Tradycyjna mapa papierowa zawiera z góry określony zestaw danych. Przez to, że wszystkie one zgrupowane są razem, często znaczna ich część pozostaje niezauważona. Geoportal daje możliwość zestawienia w jednym momencie wybranego zestawu danych. Korzystając z aplikacji można wyświetlić tylko te informacje, których w danym momencie potrzebujemy, można również zmienić kolejność wyświetlania danych. Mapa z ogólnodostępnymi, bezpłatnymi danymi w niedalekiej przyszłości poszerzy się o dane dotyczące mapy zasadniczej czyli np. ułożenie uzbrojenia podziemnego, jak również szczegóły dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Aby wejść do Geoportalu:

  1. wejdź na stronę: http://mapy.powiatkrapkowicki.pl
  2. W okienku które się pojawi zaznacz „zaloguj się jako gość i potwierdź naciskając OK
  3. W menu portalu po lewej stronie wybierz gminę lub miejscowość.
  4. Korzystając z powiększenia (symbol lupy) powiększ mapę, aż ukażą się na mapie szczegółowe dane.

 

Aktualności   lut 26, 2013    No Comments »
Nowa wersja strony
Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com