Wydział Budownictwa i ŚrodowiskaW sprawach dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę, zaświadczeń, decyzji środowiskowych oraz kart wędkarskich, wypełnione dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta na parterze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Zmiany mają związek z zagrożeniem epidemią koronawirusa.

W sprawach szczególnych w pierwszej kolejności z Wydziałem, Budownictwa i Środowiska należy kontaktować się telefonicznie pod numerami:
77 40 74 324
77 40 74 330
77 40 74 331


Wydział Budownictwa i Środowiska realizuje w szczególności zadania organu pierwszej instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, zadania z zakresu:  gospodarki odpadami, geologii i górnictwa, ochrony: środowiska, atmosfery,  i zwierząt łownych.

 

Wnioski na bon ekologiczny będą przyjmowane od 9 stycznia 2023.

UCHWAŁA NR XXXV/261/2022 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi

KLAUZULA INFORMACYJNA o ochronie danych osobowych

Formularz BS D1b - wspólnoty

Formularz BS D1a - osoby fizyczne

 

 

Elektroniczny generator wniosków

Informujemy, o możliwości skorzystania z generatora wniosków dostępnego na stronie e-budownictwo, w którym można wypełnić i wygenerować formularze (9 wniosków lub zgłoszeń oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku proszę sprawdzić aktualność druków.

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/         

Pracownicy wydziału:

Katarzyna Gondek-Jaśkowska DYREKTOR WYDZIAŁU, GEOLOG POWIATOWY
Tel.: 77 407 43 31
E-mail:
pok. nr 114
Patrycja Petela POWIETRZE, ODPADY
Tel.: 77 40 74 330
E-mail:
pok. nr 112A
Sebastian Böhm
Tel.: 77 40 74 347
E-mail:
pok. nr 112A
Andrzej Gogolok LASY, CHARTY
Tel.: 77 40 74 325
E-mail:
pok. nr 112A
REFERAT ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Henryk Hehmueller KIEROWNIK REFERATU ADMINISTRACJI ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
Tel.: 77 40 74 346
E-mail:
pok. nr 113
Grzegorz Morawiec
Tel.: 77 40 74 324
E-mail:
pok. nr 112A
Ewa Zdzuj
Tel.: 77 40 74 324
E-mail:
Dominik Pogrzeba
Tel.: 77 40 74 347
E-mail:
pok. nr 112A
Romana Jurczyk
Tel.: 77 40 74 324
E-mail:
pok. nr 112A
Iwona Smykała
Tel.: 77 40 74 324
E-mail:
pok. 112A

Sprawy obsługiwane przez Wydział starostwa: