Biura i pozostałe komórki

Biuro audytu i kontroli AK

Zgodnie z § 29 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Biuro audytu i kontroli realizuje w szczególności zadania z zakresu wykonywania funkcji audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Sekretarz Powiatu
Tel.: 77 40 74 308
E-mail: sekretarz@powiatkrapkowicki.pl, a.drozdz@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 118

 

Biuro Dialogu Społecznego DS

Zgodnie z § 30 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Biuro Dialogu Społecznego realizuje w szczególności zadania z zakresu dialogu z mieszkańcami w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego, koordynacją działań związanych z wdrożeniem strategii i programów rozwoju powiatu oraz innych dokumentów strategicznych związanych z przynależnością powiatu do stowarzyszeń Euroregionu i Aglomeracji Opolskiej.

Ponadto realizuje zadania związane z obsługą biurową Zarządu Powiatu oraz prowadzeniem sekretariatu. Do zadań biura należą również zadania z zakresu obsługi kancelaryjnej Starostwa, w tym przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do starostwa, przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji ekspediowanej na zewnątrz, prowadzenie rejestrów korespondencyjnych w tym UW oraz z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Biuro realizuje również zadania z zakresu spraw społecznych.

Email biura: dialogspoleczny@powiatkrapkowicki.pl

Pracownicy Biura:

SEKRETARIAT
pokój nr 102
Tel.: 77 40 74 303
email: sekretariat@powiatkrapkowicki.pl

Katarzyna Bień - Koordynator Biura
E-mail: k.bien@powiatkrapkowicki.pl

Natalia Kipka
E-mail: n.kipka@powiatkrapkowicki.pl

Agata Orlik
Tel.: 77 40 74 341
E-mail: a.orlik@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 107

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA godziny pracy: 7.30 - 17.00
Tel.: 77 40 74 300
email: starostwo@powiatkrapkowicki.pl

Jolanta Oniszczuk
E-mail: j.oniszczuk@powiatkrapkowicki.pl

Violetta Kąpała
E-mail: v.kapala@powiatkrapkowicki.pl

Anna Walczak – Cyganik
E-mail: a.walczak@powiatkrapkowicki.pl

Urszula Mandziuk
Tel.: 77 40 74 335
E-mail: u.mandziuk@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 107

Joanna Kobza
Tel.: 77 40 74 345
pok. nr 107

 

 

Biuro Obsługi Prawnej BP

Zgodnie z § 32 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Biuro Obsługi Prawnej realizuje zadania związane z wydawaniem opinii i porad prawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Powiat i występowaniem radców prawnych w charakterze pełnomocników w postępowaniach: sądowym, sądowo – administracyjnym, administracyjnym i prowadzonych przez inne organy.

Pracownicy Biura:

Urszula Kolasińska - koordynator pomocy prawnej
Tel.: 77 40 74 349
pok. nr 106

Jarosław Janusz
Tel.: 77 40 74 349
pok. nr 106

 

Biuro Obsługi Teleinformatycznej BT

Zgodnie z § 33 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Biuro Obsługi Teleinformatycznej realizuje zadania związane z planowaniem i rozwojem systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz dostosowaniem ich do zmieniających się potrzeb a także zabezpieczenie ciągłości i prawidłowości funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Biuro realizuje zadania związane ze wsparciem informatycznym jednostek organizacyjnych powiatu krapkowickiego.

Email biura: informatyka@powiatkrapkowicki.pl

Pracownicy Biura:

Borys Zdyb – Koordynator Biura
Tel.: 77 40 74 311
E-mail: b.zdyb@powiatkrapkowicki.pl

pok. nr 307
Szymon Woźny
Tel.: 77 40 74 312
E-mail: s.wozny@powiatkrapkowicki.pl

pok. nr 307
Marek Bieliński
Tel.: 77 40 74 363
E-mail: m.bielinski@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 307

Szymon Jasik
Tel.: 77 40 74 363
E-mail: s.jasik@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 307

 

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów RK

Zgodnie z § 34 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów realizuje zadania wynikające z art. 42 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym m.in. związane z poradnictwem konsumenckim i zapewnieniem informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.

E-mail biura: rzecznik@powiatkrapkowicki.pl

Pracownicy Biura:

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel.: 77 40 74 314
pok. nr 109

Paulina Gołębiewska
Tel.: 77 40 74 314
pok. nr 109

Godziny pracy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Poniedziałki (w siedzibie starostwa)
Środy (dyżur pod telefonem)
w godz. 15.30-18.30
Piątki (w siedzibie starostwa)
w godz. 15.30-18.30

 

Biuro Rady Powiatu BR

Zgodnie z § 35 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Biuro Rady Powiatu realizuje zadania związane z obsługą biurową Rady Powiatu Krapkowickiego.

Email biura: biurorady@powiatkrapkowicki.pl

Pracownicy Biura:

Bożena Chrobok
Tel.: 77 40 74 313
E-mail: b.chrobok@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 104

Magdalena Woźny
Tel.: 77 40 74 313
E-mail: m.wozny@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 104

 

Biuro Windykacji BW

Zgodnie z § 36 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Biuro Windykacji realizuje zadania związane z windykacją należności Skarbu Państwa oraz należności Powiatu Krapkowickiego (cywilno oraz publiczno – prawnych) - w zakresie spraw przekazanych do windykacji w zakresie egzekucji należności w jednostkach organizacyjnych na podstawie zawartych porozumień w sprawie powierzenia wspólnej obsługi oraz obsługę prawną zadań Wydziału Komunikacji.

Email biura: windykacja@powiatkrapkowicki.pl

Pracownicy Biura:

Kinga Masajada – Koordynator Biura
Tel.: 77 40 74 329
E-mail: k.masajada@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 306a

Miłosz Myczewski
Tel.: 77 40 74 329
E-mail: m.myczewski@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 306

Małgorzata Tomaszewska
Tel.: 77 40 74 329
E-mail: m.tomaszewska@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 306

 

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi NGO

Zgodnie z § 37 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi realizuje w szczególności zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia okołobiznesowego, klubami sportowymi i OSP oraz z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Email biura: ngo@powiatkrapkowicki.pl

Pracownicy Biura:

Małgorzata Bonkosch - Kierownik Biura
Tel.: 77 40 74 341
E-mail: m.bonkosch@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 108a

Tomasz Szczepanek
Tel.: 77 40 74 341
E-mail: t.szczepanek@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 108a

Bartłomiej Sowada
Tel.: 77 40 74 341
E-mail: b.sowada@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 108

 

Biuro Zamówień Publicznych ZP

Zgodnie z § 38 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Biuro Zamówień Publicznych realizuje zadania związane z prowadzeniem spraw wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Email biura: zamowienia@powiatkrapkowicki.pl

Pracownicy Biura:
Iwona Kręcichwost
Tel.: 77 40 74 328
E-mail: i.krecichwost@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 105

 

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego PCZK

Zgodnie z § 39 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego realizuje w szczególności zadania związane z obroną cywilną/ochroną ludności, obronności i zarządzania kryzysowego. Ponadto prowadzenie archiwum zakładowego, prowadzenie spraw związanych z aktami po byłych Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego OTMĘT w Krapkowicach, a także zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Email PCZK: pczk@powiatkrapkowicki.pl

Pracownicy PCZK:

Sabina Stryja – Kierownik PCZK
Tel.: 77 40 74 333
E-mail: s.stryja@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 209

Katarzyna Kroner
Tel.: 77 40 74 333
E-mail: k.kroner@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 209

Dorota Woźnica
Tel.: 77 40 74 333
E-mail: d.woznica@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 209

Oliwia Kasperek
Tel.: 77 40 74 333
e-mail: o.kasperek@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 209

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ON

Zgodnie z § 40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje w szczególności zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności i niepełnosprawności

Email zespołu: orzecznictwo@powiatkrapkowicki.pl

Pracownicy Zespołu:

Koryna Bernardt – Przewodnicząca Zespołu
Tel.: 77 40 74 348
E-mail: k.bernardt@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 4

Karolina Oberska
Tel.: 77 40 74 337
E-mail: k.oberska@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 3

Natalia Mućka
Tel.: 77 40 74 337
E-mail: n.mucka@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 3

Joanna Brząkała
Tel.: 77 40 74 337
E-mail: j.brzakala@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 2

 

Służba BHP BH

Zgodnie z § 41 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Służba BHP realizuje zadania określone w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pracownik:

Artur Kuik
Tel.: 77 40 74 329
E-mail: a.kuik@powiatkrapkowicki.pl
pok. nr 306