Wydział Inwestycji i Mienia - IM

Zgodnie z § 26 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Wydział Inwestycji i Mienia realizuje w szczególności zadania z zakresu realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez Powiat, zakupu towarów i usług na potrzeby Starostwa i jednostek organizacyjnych, gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, zarządzania drogami powiatowymi, gospodarowania mieniem Powiatu, ochrony gruntów rolnych oraz wydawaniem zezwoleń na wykonywanie transportu, organizacją ruchu na drogach publicznych oraz prowadzeniem biura rzeczy znalezionych.

W ramach Wydziału Inwestycji i Mienia funkcjonuje:

Referat Gospodarki Nieruchomościami IM-G

Pracownicy wydziału:

Tomasz Scholz Dyrektor Wydziału
Tel.: 77 40 74 309
E-mail:
pok. nr 115
Adam Stolarski - Zastępca Dyrektora
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Kerstina Tomanek
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. 115
Weronika Kozok
Tel.: 77 40 74 310
E-mail:
pok. nr 115
Tomasz Mierzwa - Zastępca Dyrektora
Tel.: 77 40 74 359
E-mail:
p. 115
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Tomasz Lipiec - Kierownik Referatu
Tel.: 77 40 74 372
E-mail:
pok. nr 116
Justyna Madziała
Tel.: 77 40 74 372
E-mail:
pok. nr 116
Damiana Banert
Tel.: 77 40 74 372
E-mail:
pok. nr 116

Sprawy obsługiwane przez Wydział starostwa:

Pliki do pobrania