Wydział Geodezji i Kartografii – GK

Zgodnie z § 25 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Wydział Geodezji i Kartografii realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach wydziału działa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Email wydziału: geodezja@powiatkrapkowicki.pl

1) Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego – Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_gospodarstwie_rolnym_2021.pdf

2)      Wniosek o wykreślenie obciążenia w dziale III KW – Podanie_o_wykreslenie_obciazen_z_KW_2021.pdf

3)      Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - Formularz_P_-_wniosek_o_udostepnienie_materialow_PZGiK_2021.pdf  oraz Formularz_P5.pdf

4)      Udostępnienie map w formie kopii - Formularz_P_-_wniosek_o_udostepnienie_materialow_PZGiK_2021.pdf oraz Formularz_P1.pdf

5)      Koordynacja (uzgodnienie) projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

6)      Wydawanie wypisów i wyrysów oraz kserokopii dokumentów - Formularz_EGiB_-_wniosek_o_wydanie_wypisu_lub_wyrysu_z_operatu_ewidencyjnego_2021.pdf

7)      Zmiana adresu zamieszkania właściciela - Formularz_ZD_-_zgloszenie_zmian_danych_EGiB_2021.pdf

8)      Wniosek o wprowadzenie rozwiązania umowy dzierżawy - Formularz_ZD_-_zgloszenie_zmian_danych_EGiB_2021.pdf

93      Ujawnienie samodzielnych lokali - Formularz_ZL_-_wniosek_o_ujawnienie_samodzielnych_lokali_2021.pdf

10)   Udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy EGiB - Formularz_P_-_wniosek_o_udostepnienie_materialow_PZGiK_2021.pdf  oraz Formularz_P6.pdf

11)   Udostępnienie innych materiałów PZGiK - Formularz_P_-_wniosek_o_udostepnienie_materialow_PZGiK_2021.pdf  oraz Formularz_P7.pdf

12)   Udostępnienie punktów granicznych - Formularz_P_-_wniosek_o_udostepnienie_materialow_PZGiK_2021.pdf  oraz Formularz_P2.pdf

13)   Wniosek umowy na iKerg - UMOWA_WYKONAWCY_Wzor-iKerg-wniosek.doc
(Proszę o przesłanie na adres m.wilk@powiatkrapkowicki.pl podpisanej umowy na IKerg)

 

 

Pracownicy wydziału:

Marek Najgebauer Geodeta Powiatowy, Dyrektor Wydziału
Tel.: 77 40 74 375
E-mail:
pok. nr 21
Grażyna Zając
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
Pok.nr 17a
Agnieszka Gorbacz
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
pok. nr 17a
Aneta Jędrzejewska - Andrzyn
Tel.: 77 40 74 354
E-mail:
pok. nr 17a
Ewa Kampa
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
Pok. nr 17a
Joanna Jarosz
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
Pok. nr 17a
Katarzyna Michalik
Tel.: 77 40 74 369
E-mail:
pok. nr 17a
Iwona Nikel
Tel.: 77 40 74 362
E-mail:
pok. nr 17
Włodzimierz Osiej
Tel.: 77 40 74 362
E-mail:
pok. nr 17
Marek Wilk
Tel.: 77 40 74 361
E-mail:
pok. nr 17
Grażyna Szumińska
Tel.: 77 40 74 355
E-mail:
pok. nr 18
Daniel Pieczyk
Tel.: 77 40 74 354
E-mail:
pok. nr 20