Wydział Komunikacji - KM

Zgodnie z § 27 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Wydział Komunikacji realizuje w szczególności zadania z zakresu rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców.

Email wydziału: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Pracownicy wydziału:

Małgorzata Szlachciuk - Dyrektor Wydziału
Tel.: 77 40 74 323
E-mail:
pok. nr 2A
Katarzyna Piętka - Zastępca Dyrektora
Tel.: 77 40 74 322
E-mail:
pok. nr 11
Paweł Rams - Radca Prawny
Tel.: 77 40 74 322
E-mail:
pok. nr 11
Joanna Dwojak
Tel.: 77 40 74 322
E-mail:
pok. nr 11
Angelika Majkowska
Tel.: 77 40 74 353
pok. nr 10 (otwarty parter)
Bartłomiej Koźba
Tel.: 77 40 74 353
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Katarzyna Ziółkowska
Tel.: 77 40 74 335
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Kamila Duchnowska
Tel.: 77 40 74 335
pok. nr 10 (otwarty parter)
Mariola Kubik
Tel.: 77 40 74 335
pok. nr 10 (otwarty parter)
Anna Wacławczyk
Tel.: 77 40 74 336
E-mail:
pok. nr 10
Iwona Jamro
Tel.: 77 40 74 336
pok. nr 10
Urszula Leśniak
Tel.: 77 40 74 336
pok. nr 10 (otwarty parter)
Anna Białek
Tel.: +48 77 40 74 338
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Marzena Niewalda
Tel.: 77 40 74 321
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Beata Bomba
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)
Krystyna Matejka
Tel.: 77 40 74 339
E-mail:
pok. nr 10 (otwarty parter)

Sprawy obsługiwane przez Wydział starostwa: