Gabinet Starosty - SG

Zgodnie z § 20 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Gabinet Starosty realizuje zadania związane ze współpracą Starosty i zarządu z innymi organami władzy publicznej, przygotowaniem materiałów, analiz i opracowań. Ponadto prowadzi obsługę medialną starostwa i powiatu, zajmuje się polityką informacyjną wewnątrz i na zewnątrz Starostwa.

Kreuje wizerunek Starostwa i komórek organizacyjnych.

Pracownicy wydziału:

Witold Rożałowski - Dyrektor Gabinetu
Tel.: 77 40 74 341
E-mail:
pok. nr 211
Adam Niewalda
Tel.: 77 40 74 341
E-mail:
pok. nr 211
Przemysław Ujma
Tel.: 77 40 74 341
E-mail:
pok. nr 211