Gmina Krapkowice

Gmina Krapkowice położona jest w północnej części powiatu krapkowickiego. Rozciąga się po obu stronach Odry w środkowej części powiatu krapkowickiego. Jest usytuowana na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych – zbiegają się tu drogi krajowe nr 45 Opole – Racibórz oraz nr 409 Strzelce Op. – Prudnik (dojazd do przejścia granicznego

z Czechami). Przez gminę przebiega autostrada A4 łącząca zachód ze wschodem Europy (na terenie gminy znajdują się dwa zjazdy z autostrady). Powierzchnia gminy wynosi 98 km2 i jest zamieszkana przez ok. 25000 osób.

Podstawę gospodarki od lat stanowi przemysł papierniczy – Zakłady papiernicze Metsa Tissue oraz mniejsze zakłady rodzinne. Powstaniu licznych przedsiębiorstw sprzyja rozwinięta infrastruktura techniczna i komunikacyjna. Inne ważniejsze firmy to: Chespa

Sp. z o.o., POM Krapkowice Sp. z o.o., BIS Multiserwis Sp. z o.o. W latach ubiegłych w Krapkowicach-Otmęcie działała jedna z największych fabryk obuwia, na terenie której dziś działają liczne mniejsze przedsiębiorstwa. Gmina posiada kompletną infrastrukturę techniczną, włącznie z własną oczyszczalnią ścieków.

Gmina Krapkowice posiada  liczne atrakcje turystyczne i tereny rekreacyjne.

Warte obejrzenia są: zamek krapkowicki, kościół Św. Mikołaja, kościół pw. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Otmęcie, wieża Bramy Górnej z przyległą partią murów obronnych. Do szczególnie urokliwych miejsc należą: zamek oraz park w Rogowie Opolskim, dwór w Dąbrówce Górnej, krapkowicki Rynek oraz starorzecze Odry. Krapkowice posiadają nowy Aquapark wraz z kompleksem boisk Orlik.

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17

tel. 77 44 66 800, fax 77 44 66 888

e-mail: umig@krapkowice.pl

www.krapkowice.pl