Wydział Funduszy Europejskich i Krajowych -EU

Zgodnie z § 24 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1662/2023 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 lutego 2023 r.:

Wydział Funduszy Europejskich i Krajowych realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz z zakresu promocji powiatu, kultury, turystyki, sportu, współpracy z zagranicą i ochrony zabytków, współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska oraz Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w zakresie zobowiązań wynikających z członkostwa Powiatu w Stowarzyszeniach oraz koordynacją realizowanych projektów. Ponadto wydział realizuje zadania z zakresu spraw społecznych i ochrony zdrowia.

W ramach Wydziału Funduszy Europejskich i Krajowych funkcjonuje:

Referat Kultury, Sportu, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. EU-W

Email wydziału: rozwoj@powiatkrapkowicki.pl

 

 

Pracownicy wydziału:

Iwona Jagoda-Jamioł - Dyrektor Wydziału
Tel.: 77 40 74 367
E-mail:
pok. nr 110
Łukasz Bordak - zastępca Dyrektora Wydziału
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 111
Katarzyna Ogórczak
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
Pok. nr 110
Aneta Mielczarczyk
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 111
Rafaela Wróbel
Tel.: 77 40 74 342
E-mail:
pok. nr 110
Referat Kultury, Sportu, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Pracownicy Referat Kultury, Sportu, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Weronika Juraszek - Kierownik Referatu
Tel.: 77 40 74 345
E-mail:
pok. nr 107
obecnie urlop wychowawczy
Barbara Wojdyła
Tel.: 77 40 74 345
E-mail:
pok. nr 107
Marta Krzechka
Tel.: 77 40 74 345
E-mail:
pok. nr 107a
Brak dostępnych aktualności.

Pliki do pobrania